Луна, кратеры Теофил, Кирилл, Катарина

 Posted: 23 Aug, 2022
Луна, кратеры Теофил, Кирилл, Катарина
Objects: Less More
Technical Info
Telescope or Lens: Sky-Watcher BKP 2001
Camera: ZWO ASI462MC
Mount: Sky-Watcher EQ5 OnStep
Software: FireCapture/AutoStakkert3 /Astra Image 3.0SI/Photoshop CC 2015
Accessories: Линза барлоу Svbony 3x, ZWO UV/IR CUT
 Mikhailovsk, Russia
 23.08.2022
477
Луна, кратеры Теофил, Кирилл, Катарина

Дата съёмки: 17.08.22
Время: UT +3; 03:48
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;

Характеристики:
Азимут: 166°
Высота над горизонтом: 53°
Освещено: 71.3%
Видимый диаметр: 0°31'19.95"
Расстояние: 0.002549 a.e
Блеск: -11.62

Оборудование:
Телескоп: SW BKP 2001 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO UV/IR CUT
Линза барлоу Svbony 3x

Ролик 2 минуты, 6000 кадров. Сложение 500 кадров.
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 25 (4%), Выдержка: 20.00ms, FPS: 50 Разрешение: 1936x1096)/AutoStakkert3 /Astra Image 3.0SI/Photoshop CC 2015
Resolution: 1535x909 px
Scale: 11182 KB
Add comment

Comments

There are no comments on this picture yet

Comments are available only to registered users. Register or log in to leave a comment.